Terms of Service and Privacy Policy

Terms of Service and Privacy Policy

เอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลที่บริษัทมาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) จะใช้ จะเก็บไว้ จะส่งต่อ หรือจะปกป้องไว้ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไร

เอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเฉพาะต่อการใช้งานทางเวปไซด์และการให้บริการทางออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น ทางบริษัทขอให้ผู้ใช้งานได้อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการใช้งานเวปไซด์หรือการบริการทางออนไลน์ เมื่อได้อ่านและทำความเข้าใจแล้ว หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้ใช้งานไม่ยินยอม หรือ มีความเห็นต่างจากเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานหยุดใช้เวปไซด์หรือบริการทางออนไลน์นี้

Terms of Services

ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของซอฟแวร์

ซอฟแวร์ ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆที่ปรากฎในเวปไซด์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานจะไม่นำเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำการดัดแปลงหรือนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัทเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ทางบริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซด์และซอฟแวร์จะปลอดจากไวรัส ข้อผิดพลาด หรือภัยคุกคามเช่น ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ หรือโทรจันต่างๆ

เกี่ยวกับอายุผู้ใช้งาน

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุผู้จะใช้งานเวปไซด์หรือการบริการทางออนไลน์ แต่เราแนะนำให้ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อการสั่งงาน

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานจะไม่ใช้บริการของเราเพื่อการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้งานจะไม่อัพโหลดข้อมูลต่อไปนี้ในการใช้บริการของเรา

 1. เนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับความยินยิมจากผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นๆ
 2. เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ ข่มขู่ คุกคามหรือไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อเด็กในทางใดทางหนึ่งหรืออาจก่อให้เกิดความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใดๆ
 3. เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่มีไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ โทรจันหรือประเภทอื่นๆ ที่ทำให้ระบบเสียหาย
 4. เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่เป็นที่น่ารังเกียจ หรือส่งเสริมการเหยียดสีผิว หรือความเกลียดชังต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ

ทางบริษัทขอสงานสิทธิในการลบทิ้งหรือทำลายข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้วโดยไม่ต้องแจ้งหรืออธิบายให้ทราบล่วงหน้า และอาจดำเนินการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค่าบริการและการชำระเงิน

ราคาที่ปรากฎทั้งหมดใช้สกุลเงินบาท และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยกเว้นที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาของการให้บริการหรือสินค้าต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมที่จะชำระค่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งงานของผู้ใช้งาน โดยผ่านทางบัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ระบบเพย์พาวว์ หรือชำระผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารได้ ทางบริษัทได้ใช้ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ของผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งได้รับการยอมรับและทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยและมีความก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าวได้

บริษัทจะเริ่มขั้นตอนการทำงานหลังจากที่คำสั่งนั้นได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อบแล้วเท่านั้น เราจะเก็บข้อมูลการสั่งงานที่ยังไม่ชำระเงินไว้เป็นเวลา15วันเท่านั้น หลังจากนั้นงานชิ้นนั้นจะถูกลบออกจากระบบ

การรับประกันความพึงพอใจและนโยบายการคืนสินค้า

ทางบริษัทจะผลิตงานที่มีคุณภาพและตรงตามความคำสั่งของให้ลูกค้าให้มากที่สุด แต่การยกเลิกงานหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งไม่สามารถทำได้เมื่อการผลิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เรายินดีจะรับคืนหรือแก้ไขงานที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตราฐาน หรือ เกิดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้หรือขั้นตอนต่างๆในการผลิตแล้วแต่เห็นสมควร เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ออกแบบงานต่างๆได้เองและสามารถดูรูปแบบได้ก่อนการสั่งงานจริง ดังนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเองเช่น คำสะกดผิด การวางตำแหน่งผิด การเรียงรูปผิด ความละเอียดที่น้อยไปของรูปที่ใช้ หรือจำนวนของงานที่สั่งเข้ามาในระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว.

เมื่อเข้ามาใช้งานระบบของเรา บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานไว้ ซึ่งข้อมูลที่จะเก็บจะขึ้นอยู่กับบริการหรือสินค้าที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ เช่น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานและบัญชีของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดรูปภาพขึ้นในระบบ บริษัทจะเก็บข้อมูลดังนี้

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล์
 • พาสเวิร์ด

ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับจัดเก็บและดูแลการใช้งานต่างๆให้อยู่ในที่เดียว เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเข้าใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานมีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางบริษัทจะเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์เพื่อเราจะได้ให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างตรงความต้องการมากขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ บริษัทจะเก็บข้อมูลดังนี้:

 • ที่อยู่จัดส่ง
 • อีเมล์
 • เบอร์โทรศัพท์

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยืนยันและติดต่อผู้ใช้งานกรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เราเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ใช้ง่ายไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในการที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อีกรอบเมื่อมีการสั่งสินค้าหรือบริการอีก


ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ : ถ้าผู้ใช้งานอัพโหลดรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลดังนี้

 • ข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะ ซึ่งอาจรวมถึง:
 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล์
 • เพศ
 • อายุ
 • ตำแหน่ง
 • ข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้งานยินยอมให้เปิดเผยเป็นสาธารณะ
 • รูปภาพจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้งานอัพโหลดเข้ามาในระบบของเรา

ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการยืนยันตัวตนต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานเพื่ออัพโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบของเรา เราเก็บข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้งานมีปฎิสัมพันธ์กับเราผ่านสื่อออนไลน์เช่น เมื่อผู้ใช้งานกดชอบในหน้าเฟซบุ๊คของเรา ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง โปรดตรวจสอบและปรับการตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน


รูปของผู้ใช้งาน : เมื่อผู้ใช้งานตัดสินใจอัพโหลดรูปภาพเขามาในระบบของเรา ไม่ว่าจะเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานที่มีอยู่กับทางบริษัทหรือไม่ เราจะเก็บข้อมูลดังนี้

 • รูปภาพที่ผู้ใช้งานอัพโหลด

การป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งาน

ทางบริษัทได้ใช้และติดตั้งระบบความปลอดภัยที่มีมาตราฐาน และพยายามเป็นยิ่งเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีในทางปฎิบัติเราไม่สามารถรับประกันได้100% หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตราฐานความปลอดภัยของข้อมูลและการปฎิบัติของเรา ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ข้างล่าง อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของตัวเองไว้ด้วยและแจ้งทางบริษัททันทีถ้าสงสัยว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจากบุคคลอื่น

ถ้าผู้ใช้งานใช้คอมพิวเตอร์จากสถานที่สารธารณะเช่น ห้องสมุด, โรงเรียน หรือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ง่านร่วมกันเช่นที่บ้านหรือของเพื่อน เราแนะนำให้ผู้ใช้งานออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จและปิดบราวเซอร์ทุกครั้งก่อนลุกออกจากที่นั่งเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น

การเก็บไว้ซึ่งข้อมูล

ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้นานเท่าที่ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการของเราอยู่ ในส่วนของรูปภาพที่ผู้ใช้งานได้อัพโหลดเข้ามาในระบบ หรือ งานที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะได้ทำการเข้าสู่ระบบบัญชีของทางบริษัทหรือไม่ รวมถึงงานที่มีการสั่งทำแล้ว เราจะจัดเก็บเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ งานที่สร้างโดยไม่ได้เข้าสู้ระบบบัญชีของบริษัท : ลบหลังจาก 3 วัน
งานที่สร้างในระบบแต่ไม่ได้บันทึก : ลบหลักจาก 14 วัน โดยจะมีอีเมล์แจ้ง7 วันก่อนจะทำการลบ
งานที่สร้างในระบบแต่ไม่ได้สั่งซื้อ : ลบหลักจาก 60 วัน โดยจะมีอีเมล์แจ้ง7 วันก่อนจะทำการลบ
งานที่สร้างในระบบและได้มีการสั่งซื้อ : ลบหลักจาก 90 วัน โดยจะมีอีเมล์แจ้ง7 วันก่อนจะทำการลบ

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามข้อกฎหมายหรือเมื่อมีสินค้าและบริการใหม่ๆที่เราได้มีการนำเสนอ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้ามาอ่านเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการใช้งานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะมีการประกาศและแจ้งให้ทราบในหน้าเวปของเรา หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยในเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เราแนะนำให้ผู้ใช้งานหยุดใช้ระบบและบริการของเรา

ติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเราได้ที่
บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด.
206/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900
โทร: +(66) 02-513 0105